Offerte aanvragen

Krijg je niet gevonden wat je zoekt op onze site? Wil je zakelijk, of voor meerdere personen een onderzoek laten uitvoeren? Vraag dan een offerte aan, zodat wij met je mee kunnen.

Terug

  • Geen verwijzing nodig van je huisarts
  • Stel zelf je onderzoek samen
  • Prikpunten in heel Nederland

Meldingsplichtige infectieziekten

Voor de infectieziekten waarvoor een meldingsplicht geldt zijn wij verplicht een positieve uitslag te melden aan jouw locale GGD. Je dient, indien jij of jouw behandelaar een van deze onderzoeken aanvraagt, vooraf je telefoonnummer op te geven, zodat de lokale GGD contact met jou en/of jouw behandelaar op kan nemen n.a.v. de uitslag. De wet publieke gezondheid verplicht ons hiertoe. Wij mogen bij deze testen geen anonimiteit bieden. Iemand van de GGD zal strikt vertrouwelijk contact met je opnemen mocht een test positief uitvallen.

Als je een meldingsplichtige test wil doen ter controle, nadat je reeds gemeld bent bij de GGD, geef dit dan aan bij "opmerkingen" tijdens het bestelproces.

De meldingsplicht kan verspreiding van infectieziekten helpen voorkomen. De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid.

De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De GGD spoort de bron van de infectie op en gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte.

Medische gegevens

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik een meldingsplichtige ziekte heb?

Nadat jouw arts of het laboratorium de ziekte heeft gemeld aan de GGD, beoordeelt de arts-infectieziektebestrijding van de GGD het besmettingsgevaar en of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. In dat geval zal de GGD contact met je opnemen. Soms vraagt zij aanvullende informatie, maar mogelijk wil de GGD ook bespreken welke maatregelen genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de opsporing van de infectiebron, het geven van medicatie aan contacten of het geven van hygiëne-adviezen.

Vervolgens rapporteert de GGD de meldingsplichtige infectieziekte aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centrum Infectieziektebestrijding) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit gebeurt gepseudonimiseerd. Jouw persoonlijke gegevens zijn dus niet bekend bij het RIVM.

Het CIb gebruikt de informatie over meldingsplichtige infectieziektes onder andere voor het volgen van trends en het vóórkomen van deze ziektes, het creëren en evalueren van landelijk beleid, zoals het Rijksvaccinatieprogramma, en indien nodig voor het nemen van bestrijdingsmaatregelen op nationaal niveau. Bij dreiging van een internationale infectieziekte-uitbraak beoordeelt het CIb of meldingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie doorgegeven moeten worden.

Informatie over meldingsplichtige infectieziektes in Nederland wordt vervolgens gerapporteerd aan het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), die de informatie gebruiken voor het volgen van trends in infectieziekten en het evalueren van beleid op Europees niveau.


Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig?

Hier lees je voor welke infectieziekten onze meldingsplicht geldt:

https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig


Een overzicht van de GGD's in Nederland vind je hier:

https://www.ggd.nl/


Wil je de volledige wet nog eens nalezen kijk dan hier:

Volledige wet publieke gezondheid WPG

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box